top of page

Opetuslinja

YUNGDRUNG BÖN OPETUSLINJA

Yungdrung Bön eli Ikuinen Viisaus on Tiibetin ja Himalajan alueen alkuperäinen henkinen ja kulttuurinen perinne ja sitä pidetään yhtenä maailman vanhimmista elävistä uskonnoista. Opetuslinjan perusti Buddha Tönpa Shenrab Miwoche, joka eli ja opetti Keski-Aasiassa tuhansia vuosia ennen Shakyamuni Buddhan syntymää (600-luvulla EAA). Buddha Tönpa Shenrabin opetukset ovat siirtyneet katkeamattomana opetuslinjana mestarilta toiselle aina meidän päiviimme saakka.

Bönin omien historiakirjoitusten mukaan valaistunut Buddha Tönpa Shenrab päätti jälleensyntyä 9000 vuotta sitten Olmo Lungringissa, auttaakseen opetustensa avulla tuntevia olentoja vapautumaan samsaran kiertokulusta ja kärsimyksistä ja saavuttamaan todellisen onnen ja rauhan. Hänen opetuksensa levisivät ensin Tazikiin ja sieltä Zhang Zhungin muinaiseen valtakuntaan, johon kuului suuri osa nykyistä Tiibetiä, Himalajan aluetta ja Keski-Aasiaa. Opetukset levisivät myös Intiaan ja Kiinaan.

 

Tiibetin kuningas Trisong Detsen valloitti Zhang Zhungin 700-luvulla ja liitti sen Keski-Tiibetin valtakuntaan. Trisong Detsen aloitti tämän jälkeen laajat böniläisten vainot ja alkoi suosia buddhalaisia oppeja. Taustalla oli Tiibetin poliittisen vallan ja aseman vahvistaminen Zhang Zhungin valtauksen jälkeen. Voittajat ovat myös kirjoittaneet historian oman asemansa pönkittämiseksi ja ylläpitäneet aivan viime vuosisadalle saakka harhaluuloja Bönistä shamanistisena ja ritualistisena oppina, josta puuttuu syvällisempi henkinen opetusperinne. Viime vuosikymmeninä länsimaissa tehty akateeminen tutkimus ja arkeologiset löydöt ovat tuoneet päivänvaloon uutta tietoa, joka tukee Bön-tradition omaa historiankirjoitusta ja tuhansia vuosia vanhojen korkeiden henkisten opetusten säilymistä suullisena perintönä 800-luvulle saakka, jolloin ne siirrettiin kirjalliseen muotoon. 

 

Yundrung Bön on vaikuttanut vahvasti tiibetinbuddhalaisuuteen ja vastaavasti vuosisatojen aikana myös Shakyamuni Buddhan opetuksiin perustuva buddhalaisuus on vaikuttanut Bön traditioon. Peruslähtökohdiltaan ne ovat lähellä toisiaan, joskin erojakin on. Syntyhistoriansa ja opetustensa ansiosta Böniä pidetään kuitenkin omana itsenäisenä traditionaan eikä yhtenä buddhalaisena koulukuntana. 

 

Hänen Pyhyytensä 14. Dalai Lama Tenzin Gyatso on useassa yhteydessä tuonut esille Yungdrung Bönin merkityksen Tiibetin alkuperäisenä kulttuuriperintönä sekä yhtenä Tiibetin viidestä henkisestä ja filosofisesta koulukunnasta. Dalai Laman mukaan Bönillä on ollut keskeinen rooli Tiibetin ainutlaatuisen identiteetin ja kulttuurin muotoutumisessa, filosofisten ja meditaatiokoulujen edistämisessä, sekä luostarisäännöstön ja rituaalien kehittymisessä.

 

Buddha Tönpa Shenrabin opetusten perimmäisenä tavoitteena - samalla tavalla kuin buddhalaisuudessa - on saavuttaa valaistuminen eli puhdas ja täydellinen tietoisuudentila, Buddhatila. Tätä tilaa kutsutaan tiibetiksi Sang gye, jossa Sang tarkoittaa mielen puhdasta tilaa, jossa ei ole mitään negatiivisuutta, harhakuvitelmia, tai arvostelmia. Gye tarkoittaa kaikkien valaistuneiden ominaisuuksien (rakkaus, anteliaisuus, viisaus, avoimuus, myötätunto) täydellisyyttä.

 

Buddha Tönpa Shenrab opetti Bönin yhdeksän kulkuneuvoa tai tietä, jotka ovat tasoltaan erilaisia ja tarkoitettu erilaisilla kyvyillä oleville olennoille. Alemman tason kulkuneuvoissa keskitytään menetelmiin, jotka edistävät onnellisuutta, hyvinvointia ja harmonisia suhteita ympäristöön. Korkeammat kulkuneuvot sisältävät ydinopetuksia ja harjoituksia, joiden tavoitteena on puhtaan ja täydellisen mielen, eli Mielenluonnon, oivaltaminen ja valaistumisen saavuttaminen. Dzogchen, Suuri Täydellisyys, on Bönin korkein ja syvällisin opetus ja polku, jota seuraamalla oivaltaa Mielen todellisen luonnon, valaistuneen Buddhatilan, joka on Suuren Viisauden ja Myötätunnon läpäisemä.

 

Buddha Tönpa Shenrab opetti, että jokainen uusi elämä on vain edellisten elämien aikana kertyneiden karmisten jälkien ilmentymää, joka on konkreettista seurausta aiemmista positiivisista ja negatiivisista teoista. Karman ymmärtäminen eli sen, että jokaisella teolla on seurauksensa ja vaikutuksensa, on todellinen portti kaikkiin Bönin yhdeksään kulkuneuvoon, jotka ovat konkreettisia positiivisia menetelmiä, joita harjoittamalla saavuttaa vapautumisen kaikesta samsaran kärsimyksestä.

 

Bönin opetukset ja tekstit sisältävät fyysisiä ja mielen tason harjoituksia, jotka  parantavat fyysistä, emotionaalista, kognitiivista ja henkistä hyvinvointia. Buddha Tönpa Shenrab opetti, että valaistuminen on kaikille mahdollista, koska kaikilla tuntevilla olennoilla on olemassa valaistumisen perusta, Buddhaluonto. Samalla tavalla kuin pimeys haihtuu auringon noustessa, mielen epäpuhtaudet ja häiriötekijät kaikkoavat, kun oivalletaan puhdas itsesyntyinen tietoisuus. Harjoittamisen tärkeimpänä motiivina tulee olla puhtaan ja täydellisen mielen oivaltaminen ja toive vapauttaa kaikki tuntevat olennot kärsimyksestä. 

 

Bönin opetukset sisältävät monia hyvää tekeviä menetelmiä ja harjoituksia, jotka auttavat kehittämään myötätuntoa, ystävällisyyttä, mielenrauhaa ja terveyttä. Bön tekstit korostavat harmonista elämää ympäristön kanssa ja ne sisältävät konkreettisia keinoja ympäristön epätasapainon korjaamiseksi. Tiibetin lääketieteen juuret perustuvat Yungdrung Bönin lääketieteellisiin käsikirjoituksiin ja praktiikoihin.

 

Yungdrung Bönin syvällinen henkinen viisaus ja tieto ovat siirtyneet Buddha Tönpa Shenrabilta katkeamattomana opetuslinjana valaistuneelta mestarilta toiselle, aina niiden nykyiselle haltijalle, aikamme suurelle mestarille Yongdzin Lopön Tenzin Namdak Rinpochelle. Hän on niin sutran, tantran kuin dzogchen opetuslinjojen haltija.

IMG_0526.JPG

Buddha Tönpa Shenrab

Video Buddha Tönpa Shenrabista ja hänen jälkeläisistään aina nykypäiviin saakka. Kertojana on opetuslinjan haltija H.E. Yongdzin Lopön Tenzin Namdak Rinpoche. Englanninkielinen tekstitys. 

Menrin luostari, Dolanji, Intia
 

Opetuslinjan pääluostarina toimii Intian Dolanjissa sijaitseva Menrin luostari, jonka perustivat opetuslinjan haltijat, H.H. Menrin 33. Trizin Lungtok Tenpai Nyima ja H.E. Yongdzin Lopön Tenzin Namdak  Rinpoche vuonna 1967. Menrin luostari oli perustettu alunperin Tiibetin Tsangiin vuonna 1072 (Yeru Wenshaka). Luostarin tuhouduttua tulvassa Nyamme Sherab Gyaltsen perusti sen uudelleen vuonna 1405 lähelle alkuperäistä paikkaa ja antoi luostarille nimeksi Menri. Tämä luostari tuhoutui 1960-luvulla.

 

Video Yungdrung Bön -opetuslinjan pääluostarista Menristä englanniksi.

Triten Norbutse luostari, Kathmandu, Nepal
 

H.E. Yongdzin Lopön Tenzin Namdak Rinpoche perusti opetuslinjan toisen pääluostarin Triten Norbutsen Nepalin Kathmanduun vuonna 1987. Luostarin apottina toimii Khenchen Tenpa Yungdrung Rinpoche. Tämäkin luostari oli alunperin perustettu Tiibetin Tsangiin 1300-luvulla Shen Nyima Gyaltsenin toimesta. Luostari tuhoutui 1960-luvulla. 

 

Menrin ja Triten Norbutsen luostarit antavat korkeinta Yungdrung Bön perinteen opetusta. Munkkien koulutus kestää 12-18 vuotta ja tutkinnon suorittaneet munkit saavat länsimaista filosofian tohtoria vastaavan Geshen arvon. Tiibetissä toimii edelleen noin 300 Yungdrung Bön luostaria.

 

Video Triten Norbutse luostarista englanniksi.

Shenten Dargye Ling, Blou, Ranska

H.E. Yongdzin Lopön Tenzin Namdak Rinpoche perusti Shenten Dargye Ling luostarin Ranskaan vuonna 2005. Luostarissa järjestetään useita kansainvälisiä kursseja ja retriittejä vuosittain. Opetuskielenä on englanti ja tulkkaus on ranskaksi.  Luostarin apottina toimii Khenpo Gelek Jinpa.

 

Shenten Dargye Lingin kurssit ja retriitit: 

http://www.shenten.org

Video Shenten Dargye Lingistä

https://youtu.be/pbDfvbche-E

 

 

Khenpo Gelek Jinpa kertoo videolla Yungdrung Bön -opetuslinjasta englanniksi:

bottom of page