top of page

Keskeiset dzogchen harjoitukset

Khenchen Tenpa Yungdrung Rinpoche haastattelu dzogchen meditaation
valmistavista eli ngöndro-harjoituksista 
https://youtu.be/

 

Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpochen haastattelu suomeksi:

Ensin täytyy tehdä valmistelevia (Ngöndro) harjoituksia, (se on) hyvin, hyvin tärkeää. Ne ovat harjoituksia, jotka antavat henkistä kypsyyttä, jos tunnet ne kaikki kunnolla - niiden merkityksen ja tarkoituksen - ja myös itse harjoitat niitä ja tutustut niihin. Sitten kaikki muut harjoitukset sujuvat luonnostaan. Ei ole yhtään harjoitusta, joka ei olisi yhteydessä johonkin valmistavaan harjoitukseen. Puhumme aina turvautumisesta, bodhicittasta (myötätunnosta), puhdistavista harjoituksista, monista mantroista, rukouksista. Ei ole väliä teetkö turvautumisen Sherab Chamman (Suuri Rakastava Viisausäiti), Ma Gyud’n (Äititantran), Punaisen Garudan tai jonkun muun mukaan. Mitä tahansa harjoitusta teetkin, harjoituksen pääperiaatteen täytyy perustua näihin valmistaviin harjoituksiin. Jos olet saanut (opetukset) kaikkiin eri harjoituksiin, ja tunnet hämmennystä tai olet eksyksissä, sinun tulisi keskittyä keskeisimpiin harjoituksiin, jotka tunnetaan valmistavina harjoituksina. Tämä ei tarkoita sitä, että aloitat nämä harjoitukset ja kun olet saanut ne tehtyä, lopetat ne. Se ei mene niin. Näiden harjoitusten täytyy olla ikään kuin perusta, kaiken harjoituksesi pääperiaate.

 

Ja sitten, mihin harjoitukseen sinulla on vahvempi yhteys. Ihmisillä on erilaisia henkisiä suuntautumisia ja psyykkisiä rakenteita. Joidenkin mielestä harjoitukset, jotka sisältävät paljon visualisaatioita, jumaluuksia, jumaluuksien energioita tai visualisaatioita, auttavat ja niihin tuntuu olevan suorempi yhteys. Sitten voit tehdä niitä, mutta  sinun kannattaisi tehdä vain yhtä Yidam harjoitusta. Jos harjoitat Sherab Chammaa, tee vain sitä. Ei ole yhtään jumaluutta, jonka perusolemus ei olisi yhteydessä Sherab Chammaan. Jos olet tutumpi ja tunnet olosi mukavammaksi ja tunnet enemmän yhteyttä Punaiseen Garudaan, (voit tehdä sitä). Olen kuullut, että Puolassa on monia, jotka harjoittavat Punaista Garudaan, joten silloin keskity Punaiseen Garudaan. Tutustu harjoitukseen (kunnolla), niin saat siitä suuremman vaikutuksen (ja hyödyn). Eli jos olet suuntautunut enemmän tantrisiin harjoituksiin sinun tulisi tehdä niitä. Tämä ei tarkoita, että sinun pitäisi hylätä muut harjoitukset. Jos sinun pääharjoituksesi on Sherab Chamma, sinun pitäisi tehdä Sherab Chammaa joka päivä, mutta muita harjoituksia voit tehdä ajoittain. Älä unohda ja katkaise yhteyttä (muuhun) harjoitukseen. Eli tee aika ajoin, mutta pääasiassa keskity Sherab Chammaan.

 

Sitten ne, jotka tuntevat suurempaa yhteyttä ja ovat yhteydessä Dzogchen harjoitukseen, on oleellista tehdä pääasiassa Trekchö harjoitusta. Älä kiirehdi tai innostu liikaa Thögal  harjoituksesta, visioista ja sen sellaisesta. Ne ovat edistyneitä harjoituksia ja sinun täytyy (ensin) kehittää perusta ja vakaus Trekchö harjoituksessa. Trekchö harjoitus tarkoittaa - miten sen sanoisi - mielen luonnon meditaatiota. Ihan vain pelkästään mielen luontoa. Tämän sanottuani, vaikka keskityt pääharjoitukseen, Trekchö’ön, sinun ei tarvitse luopua kaikista valmistavista harjoituksista. Aina pitäisi tehdä valmistavia harjoituksia ja sitten pääharjoitusta Trekchö’tä. Esimerkiksi jos teet meditaatioharjoitusta tunnin ajan joka päivä ja sinulla on vain yksi tunti harjoitusta varten Dzogchen harjoittajana, sinun pitäisi aloittaa tuntisi valmistavilla harjoituksilla. Ensin Guruyoga. Käytä joitakin minuutteja Guruyoga harjoitukseen sekä bodhicitta- ja turvautumisharjoitukseen. Sitten voit siirtyä mielen luonnon Trekchö meditaatioon. Ja lopuksi teet harjoituksen omistamisen. Näin sinun tulee tehdä harjoitusta. Ja milloin tahansa sinulla on aikaa, työtauolla, kävellessä, milloin tahansa, voit lausua mantroja, kolmea keskeistä mantraa tai mitä tahansa mantraa josta pidät, resitoi.

1. GURU YOGA

Video: Youngdrung Bön Guruyoga

2. NGÖNDRO ELI VALMISTAVAT HARJOITUKSET

Dzogchen opetuslinjasssa Ngöndro- eli valmistavien harjoitusten päätarkoituksena on saada aikaan positiivinen muutos ajatuksissamme, tunteissamme ja toiminnassamme. Tekemällä valmistavia harjoituksia vapaudumme negatiivisista mielen esteistä,  jolloin ovi tietoon ja viisauteen avautuu itsestään.  

 

Videolla Geshe Chapur Rinpoche lausuu valmistavien harjoitusten rukoukset ja mantrat.

3. SHINE ELI TYYNEYSMEDITAATIO

Shine eli tyynteysmeditaatiossa keskitytään johonkin kohteeseen kuten hengitykseen tai A-kirjaimeen. Keskittyneen meditaation avulla ajatukset, tunteet ja mieli tyyntyvät ja voimme kehittää kykyämme tunnistaa mielemme todellisen luonnon.

4. DZOGCHEN MEDITAATIO

Dzogchen meditaation ja harjoitusten päätavoitteena on oman mielemme todellisen luonnon  tunnistaminen ja pysyminen tässä mielen luonnossa, jolle on ominaista avoimuus ja kirkas tietoisuus ilman käsitteitä ja referenssejä. Treckhö ja Thögal ovat Dzogchen-meditaation kaksi keskeistä menetelmää, joita harjoittamalla voimme oivaltaa suoraan alkupuhtaan mielemme todellisen luonnon. 

Videolla Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche kertoo Dzogchen meditaatiosta englanniksi.

://youtu.be/8ORStyG2Jbo

5. TIIBETILÄINEN JOOGA

Tsa Lung Trul Khor joogaharjoitusten tavoitteena on puhdistaa kehon, energian ja mielen esteitä ja tukkeumia, jotka estävät meitä lepäämästä vakaasti kirkkaassa ja avoimessa tietoisuudessa, mielen todellisessa luonnossa. Tsa Lung ja Trul Khor hengitys- ja liikeharjoitukset auttavat tasapainottamaan elementtien tuulia, energiakanavia ja sisäistä tulta. Harjoitukset edistävät kehon, puheen ja mielen tasapainoa sekä avoimuutta ja kirkkautta meditaatioharjoituksissa. 

 

Videolla Triten Norbutse luostarin meditaatiokoulun Drubdra Khenpo Tsultrim Tenzin esittää Magyud eli Äititantraan perustuvia Tsa Lung, Trul Khor  ja Tummo harjoituksia.

6. NELJÄ ANTELIAISUUSHARJOITUSTA

6. NELJÄ ANTELIAISUUSHARJOITUSTA

  • Sangchö eli savulahjoitus

  • Chutor eli vesilahjoitus

  • Sangchö eli ruokalahjoitus

  • Chö eli oman kehon lahjoitus

 

Video “The Laugter of the Dakini”

6. NELJÄ ANTELIAISUUSHARJOITUSTA

  • Sangchö eli savulahjoitus

  • Chutor eli vesilahjoitus

  • Sangchö eli ruokalahjoitus

  • Chö eli oman kehon lahjoitus

 

Video “The Laugter of the Dakini”

Surchö eli savulahjoitus

Chutor eli vesilahjoitus

Sangchö eli ruokalahjoitus

Chö eli oman kehon lahjoitus

 

Videolla Geshe Yungdrung Gyatso Choekhortshang laulaa Shardza Rinpochen Chöd -harjoituksen “The Laughter of the Dakini” ja soittaa damaru-rumpua ja shang-kelloa.

7. KOLME SYDÄNMANTRAA

7.KOLME SYDÄNMANTRAA

Shenla Ökarin mantra: A KAR A ME DU TRI SU NAG PO ZHI ZHI MAL MAL SO HA

 

Suuri mantra: OM MA TRI MU YE SA LE DU

 

Buddha Tönpa Shenrabin mantra: A OM HUNG A AH KAR SA LE Ö AH YANG OM DU

8. YESHE WALMO INVOKAATIO

.​

Mantra: OM MA WA MA DE MA HI MO HA E MA HO MA YE RU PA YE TA DU DU SU SO HA

Videolla Geshe YongDong resitoi Sherab Chamman mantran

9.SHERAB CHAMMA MANTRA

bottom of page